ASUMINEN

OVEN AVAUKSET

Huoltomies voi avata oven, jos asukas on talonkirjoissa. Olethan muistanut tehdä tuloilmoituksen toimistoomme! Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Veloitamme oven avauksista seuraavasti:

Arkisin klo 07:00-16:00  10,- EUR KÄTEISELLÄ
                               14,- EUR LASKULLA

Arkisin klo 16:00-22:00 35,- EUR.

Arkisin klo 22:00-07:00 65,- EUR.

Lauantaisin ja sunnuntaisin 65,- EUR.LIPUTUKSET

Liputukset ovat ns. virallisten liputuspäivien, ylioppilasjuhlien sekä suruliputusten osalta maksuttomia.
Henkilökohtaisten juhlaliputusten suorittamista varten voi Runosmäen Lämpö Oy:n toimistolta, Munterinkatu 8, noutaa lipun kuittausta vastaan ja hoitaa liputuksen itse.
Runosmäen Lämpö Oy:n toimesta suoritettavasta juhlaliputuksesta veloitamme arkisin 35,00 euroa ja viikonloppuisin 65,00 euroa.


SAUNAVUOROT

Vuoro varataan saunan ulkopuolella olevaan varauslistaan. Vakiovuoroja voi varata toimistomme kautta, puhelin 278 8300.


PESULAT, KUIVAUSHUONEET

Vuoro varataan merkitsemällä nimi varauslistaan. Vain varaus, jossa on nimi ja huoneistonumero, on pätevä.

Pesulaa ja kuivaushuonetta käytettäessä on noudatettava tiloissa olevia ohjeita.


AUTOPAIKAT

Taloyhtiöiden omistamien autopaikkojen varaukset tehdään pääsääntöisesti talon isännöitsijän kautta.
Autopaikasta tehdään kirjallinen vuokrasopimus vuokralaisen ja taloyhtiön välillä. Sähkötolpan avaimet saa isännöitsijältä ja ne myös palautetaan isännöitsijälle.


PESUKONEET

Asukkailla on oikeus asentaa pyykin- ja astianpesukone seuraavin ehdoin:

-suositeltavaa on, että asentajalla on vesilaitoksen antamat asennusoikeudet
-asentamisesta ilmoitetaan aina huoltoyhtiölle erikseen
-kaikista kuluista vastaa asukas


LIIKENNE JA JÄRJESTYS PIHA-ALUEELLA

Liikuttaessa moottoriajoneuvoilla piha-alueilla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.
Autot tulee pysäköidä vain niille varatuille paikoille. Mopoja ja polkupyöriä saa säilyttää vain niille varatuilla paikoilla ja tiloissa.
Ulkoiluvälineitä säilytetään ainoastaan ulkoiluvälinesuojissa.
Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä kiinteistön alueilla.

YLEISTEN TILOJEN PUHTAANAPITO

Asukkaiden yhteisessä käytössä olevat tilat pysyvät siistissä kunnossa, kun otetaan huomioon mm. seuraavat seikat:

- ulkoa tultaessa pyyhitään jalkineet kunnolla
- porras- ja kellarikäytävissä ei säilytetä sinne kuulumatonta tavaraa
- porraskäytäviä ei pidetä leikkipaikkana
- huoneistoja ei tuuleteta porraskäytävään
- yleisten tilojen ovet pidetään aina lukittuina
- yleisissä tiloissa vältetään tupakointia
- jätteet tuodaan astioihin joko paketissa tai jätepussissa
- jätepaperit laitetaan niille varattuihin astioihin


JÄTEHUOLTO

Jäteaitaukset ja jäteastioiden ympäristö pysyvät siisteinä, kun otetaan huomioon seuraavat asiat:

- taloyhtiön jäteastiaan vain talouksien sekäjätteet
- jätteet lajitellaan asianomaisiin jäteastioihin, ongelmajätteet kuten paristot, vanhat lääkkeet, akut jne. tulisi toimittaa keräyspisteisiin
- ongelmajätteet voidaan toimittaa myös Yrjö ongelma-jäteautoon erikseen ilmoitettuna ajankohtana


TILAUSTYÖT

Runosmäen Lämpö Oy ei pääsääntöisesti suorita asukkaalle kuuluvia huoneistokorjauksia. Korjauksissa suositellaan käytettävän ulkopuolisia ammattiliikkeitä tai -henkilöitä.


JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Asukkaiden on noudatettava taloyhtiön järjestyssääntöjä. Jos taloyhtiöllä ei ole omaa talokohtaista järjestyssääntöä, noudatetaan Turun kaupungin yleisiä järjestyssääntöjä.
Mahdollisista järjestyshäiriöistä voi ilmoittaa

- kirjallisesti isännöitsijälle
- kirjallisesti Runosmäen Lämpö Oy:n toimistoon, Munterinkatu 8
- suoraan poliisille, Runosmäen korttelipoliisi puh. 2388 103.


ASUMISEEN LIITTYVÄT ASIAPAPERIT

Kauppakirja, osakekirja ja verovirastossa leimautettu varainsiirtovero kuitteineen on rekisteröimistä varten viipymättä toimitettava Runosmäen Lämpö Oy:n toimistoon, Munterinkatu 8. Isännöitsijäntodistukset, lainaosuuslaskelmat, talonkirjaotteet, pohjapiirustukset saa Runosmäen Lämpö Oy:n toimistosta, puh. 2788 300. Kaikki edellä mainitut asiapaperit ja toimenpiteet ovat maksullisia.
Isännöitsijäntodistukset ja lainaosuuslaskelmat annetaan vain osakkeen omistajalle tai hänen valtuuttamalleen.


HUONEISTON MUUTOSTYÖT

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat hallinto-oikeuden.

Osakkaan on ilmoitettava huoneistossa tehtävistä remonteista kirjallisesti taloyhtiölle silloin kun se voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin.
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen remontin aloittamista. Ilmoitus toimitetaan isännöitsijälle ja siihen on liitettävä mukaan tarvittavat selviykset remontin toimenpiteistä.
Valmiita ilmoituslomakkeita saa Runosmäen Lämpö Oy:n toimistolta, Munterinkatu 8 Turku.

Kylpyhuonesaneerauksissa, vesi- ja viemäripiste muutoksissa on otettava yhteys aina ennen työn aloittamista isännöitsijään. Tarkastuksiin on varattava riittävä aika (vähintään 1-2 työpäivää). Töitä ei saa aloittaa ilman taloyhtiön lupaa tai tarvittaessa viranomaislupaa.
Ilmoitettavia töitä ovat esim. kylpyhuone- tai keittiöremontti, hanojen tai wc-istuimen vaihto, remontti, jolla on vaikutus lämmitysjärjestelmään, vedenjakeluun, sähköihin, viemäröintiin, ilmastointiin tai akustiikkaan (esim. seinien siirtäminen) ja lattiaremontti, jos sillä on vaikutusta esim. äänieristykseen (muovimatto vaihdetaan parkettiin)
Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa, että muutostyö suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Ilmoitukseen tulee laittaa osakkaan nimi ja yhteystiedot, tarkka osoite, mitä korjataan, milloin korjataan ja kuka remontin tekee.