BOSTADSANSÖKAN

1. Ansökan gäller

2. Personuppgifter

3. Bodstadstyp som ansökan gäller

4. Bostadsbehov

5. Uppgifter om den nuvarande bostaden

6. Tilläggsuppgifter

7. Inkomst och förmögenhet

8. Underskrift

9. Ansökningsbilagor





* =Måste ifyllas

Kom ihåg att skicka din ansökan jämte bilagor också i pappersversion till

FASTIGHETS AB ARCADA NOVA
Jan-Magnus Janssons plats 1
00550 Helsingfors